Välkommen till oss!

 

Det sägs att hunden är människans bästa vän och nog ligger det mycket i det. Många har hunden enbart som ett sällskapsdjur men hunden används även inom flera yrken och inte minst av jägare för att spåra och driva byten. Vid gruppindelning av de olika hundraserna är just hundens ursprungliga uppgift hos människan en faktor som avgör vilken grupp hundrasen hamnar inom.

Det gör exempelvis att jakthundar finns i olika grupper just eftersom de utför jakten på olika sätt. Detta samtidigt som Sällskapshundar är en egen gruppering. Utöver hundens uppgift vägs även släktskap in för att avgöra gruppindelningen.

Det är den Internationella Kennelfederationen (FCI)som har fastställt gällande indelning vilket idag består av tio grupper. Inom dessa grupper finns även undergrupper för att tydligt kategorisera de olika hundraserna.

Det är denna gruppindelning som Svenska Kennelklubben helt och hållet följer. Däremot finns inte något som säger att alla länder måste vara anslutna till FCI vilket även gör att det finns andra gruppindelningar i andra länder. Bland annat är inte de nationellt stora och etablerade kennelklubbarna i exempelvis Kanade samt USA anslutna vilket även visar sig i en annan uppdelning av de olika hundraserna.

Även samarbetet med FCI är mycket olika mellan olika länder. Sverige följer (som nämnts) FCIs gruppindelning och samarbetar tätt med FCI. Många av kennelklubbarna i USA och Kanada, som inte är anslutna, har ändå ett gott samarbete. Detta samtidigt som vissa kennelklubbar i USA inte har något samarbete alls med FCI.

De tio indelningsgrupperna som är gällande i Sverige är:

  • Vallhundar, Boskapshundar och Herdehunder - Här finns bland annat raser som Australian Shepard, Bergamasco och Border Collie.
  • Schnauzer, Pinscher, Bergshundar, Sennenhundar samt Molosser – Här finns bland annat Affenpinscher, Dansk-Svensk Gårdshund samt Boxer.
  • Terrier – Här finns bland annat Airedaleterrier, Irländsk Terrier samt Jack Russel Terrier.
  • Taxar – Här finns bland annat Korthårig tax, Långhårig kanintax samt Strävhårig dvärgtax.
  • Spetsar och Urhundstyphundar – Här finns bland annat Alaskan Malamute, Siberian Huskey och Finsk Spets
  • Drivande hundar, Sökhundar, Spårhundar – Här finns bland annat Foxhound, Poitevin och Drever.
  • Stående Fågelhundar – Här finns bland annat Pudelpointer, Korthårig Vorsteh samt Deutshc Stichelhar.
  • Stötande- och apporterande hundraser samt vattenhundar – Här finns bland annat Amerikansk Cocker Spaniel, Labrador Retriever samt Field Spaniel.
  • Sällskapshundar – Här finns bland annat Griffon Belge, Malteser samt Tibetansk Spaniel.
  • Vinthundar - Här finns bland annat Afghanhund, Saluki samt Whippet.