Så skyddar du hunden under utlandsresan

Att skydda sin hund från otrevliga småkryp under utlandsresan handlar inte bara om att värna om hundens bästa. Till stor del handlar det även om att minska risken att de små krypen tar sig vidare till människorna och i värsta fall för med sig sjukdomar. Några punkter att tänka på för att minska riskerna är:

Planera vaccinationerna:

I likhet med att vi människor behöver vaccinera oss olika beroende på vilket land som ska besökas så är det exat lika för hundarna. Gå in på Jordbruksverkets hemsida för att se vad som gäller kring vaccinationer i det land som resan bär till.

Så länge som man enbart reser inom EU är kravet att hunden ska ha rabiesvaccination. Denna ska då vara tagen senast 21 dagar innan avfärd.

Fästingar:

Fästingar är alltid otrevliga att få och inte minst om det handlar om den variant som heter just hundfästing. Dessa är vanligast i Sydeuropa och Mellaneuropa. För att motverka att hunden ska bli fästingbiten bör man använda fästingmedel i god tid innan avresa för maximal effekt. Däremot bör man inte lita på detta till 100% utan gå igenom pälsen ibland för att se om någon fästing har tagit sig dit.

Myggen:

Det bästa preventiva medel som går att använda är myggnät. Se till att ha myggnät för fönster och dörrar för att låta boendet bli myggfritt. De svenska myggen är visserligen otrevliga men inte i närheten av vad de myggor som finns i Sydeuropa är. Här finns sandmyggan som kan ge leishmania (kronisk sjukdom) och stickmyggan som kan ge en obotlig hjärtmask. Visserligen finns mediciner men det är ändå något värt att försöka undvika.

Avmaskningen:

Avmaskningsmedel kan behövas packas med på resan. Detta då om man exempelvis kommer att vara i bergstrakter där det finns räv. Räven kan bära på dvärgbandmask som hunden kan smittas av. Från hunden kan sedan dessa maskar ta sig till människor och ge obehagliga sjukdomar.